US EU
US EU

Säkerhetsinformation


Säker användning av denna produkt


VARNING: DENNA PRODUKT ÄR EJ LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 14 ÅR. Eventuell användning av denna produkt av barn under 14 år bör endast ske under vuxens tillsyn.


RISK FÖR ELCHOCK. Denna produkt och tillhörande tillbehör är endast avsedda för inomhus bruk. Produkten och vissa tillbehör innehåller elektriska komponenter. Produkten bör inte komma i kontakt med vatten, fukt, öppen eld eller höga temperaturer (överstigande 40 grader Celsius). Rengöring endast med mjuk, torr trasa. Var försiktig med sladdar. Dra inte i sladden utan i kontakten när den tas ur ett vägguttag. Olämplig användning av produkten eller användning i strid med bruksanvisningen eller dessa säkerhetsföreskrifter kan medföra risk för elchock.


RISK FÖR HÖRSELSKADA. Användare och åhörare riskerar hörselskada vid exponering mot höga ljud genom högtalare eller hörlurar över en längre period. ANVÄND ALLTID DENNA PRODUKT VID MINSTA MÖJLIGA VOLYMINSTÄLLNING. Vi rekommenderar regelbundna pauser när du använder produkten, så vilar du båda öronen och rösten.


KOMPABILITET OCH STÖRNINGAR MED ELEKTRISKA APPARATER. Produkten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvenser. Vid felaktig installation eller felaktig användning kan produkten orsaka störningar som är skadliga för kommunikationer via radio eller vissa TV-apparater. I de flesta fall kan störningar minimeras eller elimineras genom att använda produkten på avstånd från apparater som använder radiofrekvenser. Vidare innehåller produkten en mikrodator som kan störas av andra apparater, med nedsatt funktionalitet som följd. Sker detta kan produkten stängas av i 10 sekunder och sen startas om.


REPARATION. Vid fel ska du kontakta återförsäljaren för reparation. Försök aldrig reparera produkten eller något tillbehör på egen hand. Notera att om du på egen hand nedmonterar eller försöka anpassa produkten eller delar därav kan du förlora din reklamationsrätt.


Dessa säkerhetsföreskrifter kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen finns tillgänglig på www.singtrix.se


Tillverkas i Kina av: Sing Trix LLC, 118 West 22nd Street, New York, NY 10011, USA. Tel. +1 (212) 352-1500


Importeras till EU av:


Singtrix AB

c/o Adminex Redovisning HB

Box 2849

187 28 Täby

SWEDEN

Reg. Nr 556958-8436Bruks- och installationsanvisning


Läs bruks- och installationsanvisningen noggrant. Se Setup Manual.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.


Setup Manual


DISCLAIMER


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. Du ansvarar själv för att tillse att du äger rätt att ladda ner, spela, framträda med, publicera eller annars använda all musik med produkten eller dess tillbehör. Köp av produkten eller tillbehör medför inte att du utan vidare förvärvar annans immateriella rättigheter till den musik, noter, text eller dylikt som du eventuellt använder.