US EU
US EU

Allmänna villkor


I dessa allmänna villkor beskrivs dina rättigheter och skyldigheter samt våra åtaganden som gäller vid inköp, beställningar, kvitteringar eller leveranser av en produkt från Singtrix AB via denna webbplats www.singtrix.se, om du som kund har din adress i Sverige. Har du som kund adress i ett annat EU-land gäller de allmänna villkoren som är på engelska.


Kontakta oss

Du är alltid välkommen att skriva till oss på vår adress nedan alternativt skicka e-post till eu.support@singtrix.com


Singtrix Distribution AB

c/o Adminex Redovisning

Box 2849187 28 Täby

Reg. Nr: 556958-8436


Pris och betalning

För beställningar som görs på den här webbplatsen accepterar vi följande betalningssätt:

 • Klarna Checkout

 • När vi godkänt din beställning skickar vi en orderbekräftelse till dig på den e-post du angivit vid beställningen eller, om sådan saknas, per brev. Om din beställning inte godkänns kan det bero på något av följande: produkten du har beställt är slut, det har uppstått ett fel vid identifiering av priset eller av en produkt, eller så kan inte din betalning godkännas.


  Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av din beställning för framtida referens vid eventuell kontakt med oss.


  Vid eventuellt dröjsmål med din betalning gäller bestämmelserna i räntelagen.


  Leverans

  Vi strävar efter att leverera din beställning inom 3-5 arbetsdagar. Om vi av någon anledning inte kan hålla den angivna tidsramen kontaktar vi dig omgående.


  Porto- och paketavgifter för Sverige tillkommer. Dessa avgifter varierar beroende på produkt och anges i anknytning till produktens pris.


  Avgifter och villkor för frakt och leverans kan ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för slutförsäljning.


  Byten, öppet köp och retur

  Byten

  Vi erbjuder inte bytesrätt.


  Öppet köp

  Vi erbjuder inte öppet köp utöver din ångerrätt som konsument. Se ”Din ångerrätt som konsument vid internetbeställningar” nedan.


  Din ångerrätt som konsument vid internetbeställningar
  Om du ångrar ett köp du har gjort via denna webbplats och vill returnera den oanvända produkten ska du först kontakta oss inom fjorton (14) dagar efter att du har tagit emot produkten och anmäla att du vill utnyttja din ångerrätt. Du kan kontakta oss på support@singtrix.eu. Vi kontaktar då dig och talar om för dig hur du ska returnera produkten till oss. Det är mycket viktigt att du meddelar oss inom 14 dagar, annars förlorar du din lagstadgade ångerrätt som konsument.


  Var uppmärksam på att du har rätt att undersöka produkten men den måste returneras till oss i väsentligen oförändrat skick, det vill säga i originalskick och komplett med eventuella förpackningar. Om du handlat produkten på den här webbplatsen får du själv betala returfrakten. Har du anmält i tid att du ångrar ditt köp så kommer vi att återbetala dig priset för produkten plus eventuella fraktkostnader som tillkom vid leverans till dig (dock inte returkostnader) senast 14 dagar från det att du ångrat dig.


  Reklamation, fel och reparation

  Upptäcker du att produkten är felaktig i konsumentköplagens mening ska du reklamera produkten till oss inom skälig tid från det att du upptäckte felet genom att meddela oss på support@singtrix.eu Du ska då tala om för oss varför du anser att produkten är felaktig. Efter tre år från köpet förlorar du din rätt att reklamera.


  Om det visar sig att produkten är felaktig har vi rätt att i första hand erbjuda dig gratis reparation eller gratis byte om det kan ske inom skälig tid och utan extra besvär för dig.


  Tillämplig lag

  Svensk lag gäller vid inköp, beställningar, kvitteringar eller leveranser av en produkt från Singtrix AB Distributör via denna webbplats, om du som kund har din adress i Sverige. Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister.


  Har du däremot adress i ett annat land kan ditt köp regleras av de lagar som gäller i det landet. Om du som kund är bosatt i ett annat land inom EU, Norge eller Schweiz, har domstolen i ditt land exklusiv jurisdiktion över alla tvister som kan uppstå ur eller i samband med ditt köp. I alla andra länder än de som nämns ovan och till den grad det inte strider mot lag har svensk domstol exklusiv jurisdiktion över tvister, med Stockholms tingsrätt som första instans.


  FN-lagen om internationella köp (CISG) äger inte tillämpning på inköp, beställningar, kvitteringar eller leveranser av en produkt från Singtrix AB Distributör via denna webbplats.


  Övrigt

  Vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar, prisjusteringar eller produktförändringar.


  Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. Genom att fortsätta att använda denna webbplats efter sådan ändring anses du ha accepterat ändringen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om dessa allmänna villkor har ändrats.


  Ogiltighet av ett villkor i dessa allmänna villkor medför inte ogiltighet av övriga delar av dessa villkor.


  Personuppgifter

  Singtrix AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.singtrix.se. Då du beställer produkter från oss sparas dina personuppgifter bl.a. i vårt kundregister.